Doporučení lékařů


Studie o swopperu

Studie FH Hamburk

Dlouhodobá studie výzkumné skupiny pro pracovní sociologii a technickou konstrukci na vyšší odborné škole (FH) Hamburk vedená Prof. Detleffem Krügerem mj. ukázala, že více než 80 % dotázaných udává při používání swopperu už ve fázi jeho testování zlepšení jejich obtíží (celý text)

Studie německé pracovní společnosti pro podporu pohybu a držení těla (Bundesarbeitgemeinschaft für Haltungs-und Bewegungsförderung e.V.), Wiesbaden

Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež podporuje již mnoho let úkoly, cíle a obsah této společnosti zejména v oblasti péče o děti a mládež. Studie byla provedena Dr. Dieterem Breitheckerem, vedoucím této společnosti. Výsledky této studie poukazují na pozitivní vliv swopperu na správné sezení a zdraví člověka (celý text)

Dlouhodobý test provedený poradenskou spol. Hungenberg ve spol. Rohde&Schwarz GmbH, Mnichov

Výsledky (výňatek z testu):
· 73 % dotázaných na počátku testu udávalo, že trpí při práci napětím a bolestmi v oblasti zad
· v závěrečné fázi testu používalo swopper 2/3 dotázaných po celý den (místo dřívějších obyčejných kancelářských židlí)
· 79 % dotázaných uvedlo, že po používání swopperu došlo k výraznému zlepšení jejich dřívějších potíží se zády
(celý text)

Dobrozdání z Univerzity J.W. Goethe, Frankfurt, pracovní oblast Sport a pohyb ( Prof. Dr. Dietmar Schmidtbleicher) 2002 - 2003

Závěr zprávy (výňatek):
Swopper splňuje přímo ideálně požadavky na vytváření pracovních míst s dostatkem pohybu.
Swopper představuje ideální sedací nástroj pro kancelářské práce. Díky své konstrukci vyvolává více než dvojnásobně pohyb při sezení, než je běžné při normální kancelářské práci. Z fyziologického a tedy i ze zdravotního preventivního pohledu má swopper zcela jasné výhody při použití jako standardní kancelářská židle (celý text)

Zpráva z praxe fyzioterapeuta – Sabine Geist, fyzioterapeutka a poradce pro pracovní ergonomii, Berlín

Fyzioterapeuti jsou velmi skeptický druh lidí, všechno musí zkusit a kritizovat, aby nakonec vydali zničující ortel. Sedací nábytek je jejich oblíbenou obětí….
Swopper ale změnil můj život, přinejmenším se stal mým centrálním sedacím nábytkem, přičemž ho mnoho a ráda používám nejen ve své praxi, ale i doma.
Jsem se svým swopperem spokojena a mohu ho jen doporučit – člověk sedí v pohybu, a tak dělá něco pro své zdraví (celý text)

Studie z University J.Guttenberga v Mainzu, jak dynamické sezení na swopperu ovlivňuje schopnost koncentrace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu včetně odpovídající aktivity mozku (celý text).